ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ"

Τομείς Εξειδίκευσης

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Σημαντική εμπειρία στη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, ως εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών. Παροχή νομικών συμβουλών που καλύπτουν όλα τις πλευρές των δημοσίων συμβάσεων. Νομικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα δημοσίων Συμβάσεων.


Δίκαιο Κατασκευών και Δημοσίων Έργων
Ανάμεσα στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδας, καθώς και ορισμένες από τις πιο σημαντικές τεχνικές-συμβουλευτικές εταιρείες της Ευρώπης. Παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρείες στον τομέα των δημοσίων έργων. Ειδικοί νομικοί σύμβουλοι του "Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος". Νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες που ενεργούν ως "project managers", στο πεδίο των δημοσίων έργων. Μέλη του "Ελληνικού Οργανισμού Μελέτης Ζητημάτων Τεχνολογικού και Κατασκευαστικού Δικαίου". Μέλος της Ένωσης Δικηγόρων του Δικαίου Κατασκευών και Δημοσίων Έργων.


Διαιτησία
Ευρεία εμπειρία παράστασης σε διεθνή Διαιτητικά Δικαστήρια, ενώπιον του International Chamber of Commerce (ICC) στο Παρίσι και ενώπιον του "International Centre for the Settlement of Investments Disputes (ICSID)" στην Ουάσινγκτον.


Δίκαιο ανταγωνισμού & αθέμιτου ανταγωνισμού
Παροχή νομικών συμβουλών σε υποθέσεις ανταγωνισμού και αθέμιτου ανταγωνισμού, σε σχέση με την ελευθερία κυκλοφορίας υπηρεσιών και εμπορευμάτων.


Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διαιτησία σε Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και Οργανισμούς
Ειδικός νομικός σύμβουλος του "Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος" σε ευρωπαϊκά θέματα.


Εμπορικό Δίκαιο & Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
Ευρεία εμπειρία στην κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών.


Εταιρικές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Σημαντική εμπειρία στον τομέα των εταιρικών συγχωνεύσεων και εξαγορών, είτε μικρών εταιρειών είτε συγχωνεύσεις διεθνών εισηγμένων εταιρειών.


Κοινοπραξίες
Παροχή συμβουλών σχετικά με τη δημιουργία νέων μορφών κοινοπραξιών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.


Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Οικονομικών Υπηρεσιών
Παροχή συμβουλών για κάθε ζήτημα τραπεζικού ή οικονομικού δικαίου.


Δίκαιο ΜΜΕ
Πρακτική εμπειρία στη διαπραγμάτευση και τη σύνταξη συμφωνιών, σχετικών με τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.


Πνευματική Ιδιοκτησία
Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχετικών με την προστασία και την καταχώρηση δικαιωμάτων IP (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, copyright και σχέδια).


Οικονομικά εγκλήματα (White-Collar Crimes)
Εμπειρία στην υπεράσπιση ενός ευρέως φάσματος περιπτώσεων οικονομικών εγκλημάτων.

ΑΘΗΝΑ: ΠΛ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1Β, 10434
ΤΗΛ: 210-8837800, 8837773, 8837667, 8838380
FAX: 210-8259775
E-MAIL:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 104, 54622
ΤΗΛ: 2310-287306, FAX: 2310-250969
E-MAIL:
Site Created by Pixel Orange