ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ"

Χρήσιμες Συνδέσεις

Η δικηγορική εταιρία "Κρυσταλλίδης και συνεργάτες" δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη των διαδικτυακών τόπων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, όπως την πιθανή μη διαθεσιμότητά τους ή τη ζημία των επισκεπτών από την εν λόγω επίσκεψη.

Διαιτησία
www.iccwbo.org
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)

www.worldbank.org/icsid
Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών (ICSID)


Δίκαιο Κατασκευών και Δημοσίων Έργων
mopadis.cieel.gr
Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων


Δίκαιο ανταγωνισμού & αθέμιτου ανταγωνισμού
www.epant.gr
Επιτροπή Ανταγωνισμού

www.efpolis.gr
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή


Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικές Συγχωνεύσεις, Εξαγορές & Κοινοπραξίες
www.acci.gr
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

www.gge.gr
Γενική Γραμματεία Εμπορίου

www.eommex.gr
ΕΟΜΜΕΧ

www.elke.gr
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων


Τραπεζικό και Οικονομικό Δίκαιο
www.bankofgreece.gr
Τράπεζα της Ελλάδος

www.hba.gr
Ένωση Ελλήνων Τραπεζών

www.fgi.org.gr
Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

www.hcmc.gr
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

www.bank-omb.gr
Τραπεζικός Μεσολαβητής

www.ase.gr
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

www.worldbank.org
Παγκόσμια Τράπεζα

www.imf.org
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο


Δίκαιο ΜΜΕ, Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών, Πνευματική Ιδιοκτησία
www.wipo.int
Διεθνής Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

www.eett.gr
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

www.obi.gr
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

www.aepi.gr
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

www.minpress.gr
Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ

www.dpa.gr
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

www.esr.gr
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

www.ekt.gr
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης


Ευρωπαϊκό Δίκαιο
www.europa.eu.int
Ευρωπαϊκή Ένωση

www.europa.eu.int/eur-lex
Ευρωπαϊκή Ένωση - Νομοθεσία - Νομολογία

www.curia.eu.int
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων


Δίκαιο Δικαιωμάτων Ανθρώπου
www.echr.coe.int/echr
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

www.humanrights.org.uk
Δικαιώματα του Ανθρώπου

www.unhcr.org
Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

www.un.org
Ηνωμένα Έθνη


Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί και Υπηρεσίες
www.plefsis.gr/ipourgeia.htm
Σύνολο Υπουργείων & Οργανισμών

www.ypan.gr
Υπουργείο Ανάπτυξης

www.mfa.gr
Υπουργείο Εξωτερικών

www.mnec.gr
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

www.seedd.gr
Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

www.gsis.gov.gr
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

www.mathra.gr
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

www.rcm.gr
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

www.minenv.gr
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ

www.synigoros.gr
Συνήγορος του Πολίτη

www.et.gr
Εθνικό Τυπογραφείο

www.dsa.gr
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

www.tee.gr
TEE

www.ktimatologio.gr
Κτηματολόγιο


Διάφοροι Κώδικες
homepages.pathfinder.gr/asp1961/law.html

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Ποινικός Κώδικας

Αστικός Κώδικας

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

Αθλητικός Νόμος

Ευρετήριο Ισχύουσας Κοινοτικής Νομοθεσίας

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

ΑΘΗΝΑ: ΠΛ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1Β, 10434
ΤΗΛ: 210-8837800, 8837773, 8837667, 8838380
FAX: 210-8259775
E-MAIL:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 104, 54622
ΤΗΛ: 2310-287306, FAX: 2310-250969
E-MAIL:
Site Created by Pixel Orange